WishKey

Het projekt WishKey staat voor het bijspijkeren van gecijferdheid voor hen die zich tot nu toe als ongecijferd beschouwen in de financiële wereld. Tegenwoordig wordt voor deze term ook wel een andere term gebruikt, bijvoorbeeld 'Financiële ongeletterdheid', een verkeerde term, omdat het in dit verband niet gaat om ongeLETTERdheid, maar om ongeCIJFERdheid.

Op http://www.financieleongeletterdheid.nl/ leest u hier meber over.

Maar wat gaat WishKey nu doen....

Alweer een tijdje geleden is het projekt WishKey gestart in een Schiedams café, met het beantwoorden van financiële vragen (G E E N belastingvragen) over geld, over hypotheken, over sparen en lenen, enzovoorts.

De eigenaar van café 't Spul, Hoogstraat 92 te Schiedam, is bereid gevonden caféruimte beschikbaar te stellen aan ons initiatief.

In lijn met de doelstelling van Coop-Wij (te weten educatie) worden geen hoge tarieven berekend. De tariefstruktuur is voorlopig als volgt (het gaat dus over de tijd die vraag en antwoord kost. Tot:

1 kwartier: 1 €

2 kwartier: 2 €

3 kwartier: 3 €

4 kwartier: 5 €

Daar komen voor Coop-WIJ toch geen hoge opbrengsten van? Klopt. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. De bedoeling is mensen financieel weerbaar te maken en niet om ze hoge kosten in rekening te brengen voor iets dat gewoon in (financiële) handboeken staat. Daar niet iedereen zo gemakkelijk omgaat met dergelijke boeken biedt projekt WishKey een steun in de rug.

Als wat meer bekend is over het type vragen dat gesteld wordt en er ervaring is opgedaan wat betreft de tijd die een antwoord geven kost, zullen de tarieven veranderen. De nadruk blijft echter liggen op het uitgangspunt: goedkoop

Gedurende de lente- en zomermaanden van 2011 is er al ettelijke vraag gesteld en beantwoord, binnen een kwartier, dus voor de prijs van 1 Euro.

Projekt WishKey is vergelijkbaar met de rechtswinkel, een instituut dat voor minvermogenden de mogelijkheid van rechtsbijstand opent.


Later meer...

Vergeet ons niet, maar maak meteen een bookmark aan!